Vanzare bunuri


S.C COMAICO S.R.L – în faliment, in bankruptcy, en faillite


Subscrisele (Consorțiul), ZRP INSOLVENCY S.P.R.L, cu sediul în București, str. Dimitrie Racoviță nr. 28-30, sector 2, înregistrată în Regitrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R sub numărul 0571, cod de identificare fiscală 29440085 și AVERTCO RESTRUCTURARE RECUPERARE I.P.U.R.L., cu sediul în București, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 76, sector 1, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R sub numărul RFO II – 0684, cod de identificare fiscală 31925457, desemnate în calitate de lichidator judiciar al S.C. COMAICO S.R.L-în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Comuna 1 Decembrie, Șos. București-Giurgiu, KM 18, nr. 264, Jud. Ilfov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/1538/2002, cod de identificare fiscală 480855, conform Încheierii de ședință din data de 26.11.2013, pronunțată la Tribunalul Ilfov-Secția Civilă în dosarul nr. 3089/93/2013, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea următoarelor bunuri imobile, astfel:
În data de 12.06.2017, ora 14:00 pentru vânzarea următoarelor bunuri, la prețurile de pornire menționate mai jos:
- teren în suprafață de 9.411 mp, având nr. Cadastral 282/11/1/5 și înscris în cartea funciară nr. 53756 la prețul de 173.200 Euro, exclusiv TVA.
- teren intravilan în suprafață de 6.246 mp și construcția edificată pe acesta în suprafață de 2.209 mp, denumită generic „Hotel”, înscrise în cartea funciară nr. 52170, număr cadastral 282/8 la prețul de 314.370 Euro, exclusiv TVA.
În caz de neadjudecare, licitațiile se vor relua la aceleași prețuri în data de 26.06.2017 în același loc și la aceeași oră.

În data de 29.05.2017, ora 14:00 pentru vânzarea următoarelor bunuri, la preţurile de pornire menţionate mai jos:
- teren în suprafaţă de 2.652 mp, având nr. Cadastral 282/22/1 şi înscris în cartea funciară nr. 53760 la preţul de 21.420 Euro, exclusiv TVA.
În caz de neadjudecare, licitaţiile se vor relua la aceleaşi preţuri în data de 12.06.2017 şi 19.06.2017 în acelaşi loc şi la aceeaşi oră.

În data de 29.05 2017, ora 14:00 pentru vânzarea următoarelor bunuri, la preţurile de pornire menţionate mai jos:
- teren în suprafaţă de 1.017 mp, având nr. cadastral 282/16/4 şi înscris în cartea funciară nr. 54465 la preţul de 32.035 Euro,exclusiv TVA.
- teren în suprafaţă de 9.228 mp, având nr. cadastral 54644 şi înscris în cartea funciară nr. 54644 la preţul de 8.305,2 Euro, exclusive TVA.
- teren în suprafaţă de 5.045 mp, având nr. cadastral 54646 şi înscris în cartea funciară nr. 54646 la preţul de 158.917,5 Euro, exclusiv TVA.
- teren în suprafaţă de 7.568 mp, având nr. cadastral 282/9/3 şi înscris în cartea funciară nr. 53536 la preţul de 156.780 Euro, exclusiv TVA.

În caz de neadjudecare, licitaţiile se vor relua la aceleaşi preţuri în data de 12.06.2017, 26.06.2017, 03.07.2017 în acelaşi loc şi la aceeaşi oră.

Terenurile mai sus menţionate sunt situate în Comuna 1 Decembrie, judeţul Ilfov.
Persoanele interesate să participle la licitaţie pot să achiziţioneze Caietul de sarcini de la adresa lichidatorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L din str. Dimitrie Racoviţă, nr. 28-30, sector 2, Bucureşti.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numerele de telefon: 021.311.05.17 (18); fax: 021.311.77.88; 0746 156 508 sau la adresa de e-mail: licitatii@zrp.ro.